Crust Fungi Profiles

Athelia salicum

Athelia salicum

Byssocorticium atrovirens

Byssocorticium atrovirens

Byssocorticium pulchrum

Byssocorticium pulchrum

Ceriporia spissa

Ceriporia spissa

Cylindrobasidium evolvens

Cylindrobasidium evolvens

Galzinia incrustans

Galzinia incrustans

Mycoacia uda

Mycoacia uda

Peniophora cinerea

Peniophora cinerea

Protomerulius minor

Protomerulius minor

Punctularia strigosozonata

Punctularia strigosozonata

Sarcoporia polyspora

Sarcoporia polyspora

Sertulicium granuliferum

Sertulicium granuliferum

Subulicystidium brachysporum

Subulicystidium brachysporum

Tomentella ferruginea

Tomentella ferruginea

Trechispora stellulata

Trechispora stellulata

Tubulicrinis accedens

Tubulicrinis accedens

Vararia investiens

Vararia investiens

Xenasma praeteritum

Xenasma praeteritum

Xenasmatella sp. 'sublividus'

Xenasmatella sp. 'sublividus'

Xenasmatella vaga (no species page)

Xenasmatella vaga

Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomcyetes:

Agaricales

Physalacriaceae

Cylindrobasidium evolvens

Atheliales

Atheliaceae

Athelia salicum

Byssocorticiaceae

Byssocorticium Key icon

Byssocorticium atrovirens

Byssocorticium pulchrum

Auriculariales

Exidiaceae

Protomerulius minor

Corticiales

Corticiaceae

Galzinia incrustans

Punctulariaceae

Punctularia strigosozonata

Hymenochaetales

Tubulicrinaceae

Tubulicrinis accedens

Polyporales

Irpicaceae

Ceriporia spissa

Meruliaceae

Mycoacia uda

Polyporaceae

Sarcoporia polyspora

Russulales

Lachnocladiaceae

Vararia investiens

Peniophoraceae

Peniophora cinerea

Thelephorales

Thelephoraceae

Tomentella ferruginea

Trechisporales

Hydnodontaceae

Subulicystidium brachysporum

Trechispora stellulata

incertae sedis

Sertulicium granuliferum

Xenasmatales

Xenasmataceae

Xenasma praeteritum

Xenasmatella sp. 'sublividus'

Xenasmatella vaga